Središnja knjižnica za fiziku

PMF - Fizički odsjek
Bijenička c. 32, Zagreb
tel. 4605-661


Početna
 Katalozi

Knjige

Ocjenski radovi

Časopisi

Katalozi drugih knjižnica

 
Repozitorij PMF-a

Repozitorij

O repozitoriju

 
Elektronički izvori

E-časopisi

Bibliografske baze podataka

E - arhivi preprinata


Novosti iz knjižnice

Prinove knjiga

Fizičari - biografije i bibliografije

   
 
 
 

Bibliografske baze podataka
 
Academic Search Complete
Proizvođač: EBSCO Publishing-
pretraživač bibliografskih informacija sa člancima u punom tekstu - popis uključenih časopisa.

Baza podataka sadrži sadržaje u formatu PDF od 1887. godine do danas i većina naslova s cjelovitim tekstom u nativnom je formatu PDF (mogu s pretraživati). Za više od 1300 časopisa dostupne su citirane reference koje se mogu pretraživati.
  

Centar za online baze podataka - pristup najrelevantnijim i najnovijim informacijama o objavljenim radovima iz svih područja znanosti, uključujući:
 • Current Contents - sva područja znanosti
 • ERICC - obrazovanje, testovi
 • MEDLINE - medicina
 • INSPEC - fizika, elektrotehnika, računarstvo, informacijske znanosti
 • INIS - mirnodopske primjene nuklearne znanosti i tehnologije i dr.
CiteSeer - digitalna knjižnica znanstvene literature, te alat za pretraživanje koji se prvenstveno fokusira na literaturu vezanu uz informatiku i računarstvo.

Model prema kojem funkcionira CiteSeer je kompatibilan sa sličnim alatom za pretraživanje, SmealSearch, posvećenim pretraživanju znanstvenih poslovnih dokumenata.
Umjesto da bude još jedna digitalna knjižnica, CiteSeer korisnicima pribavlja algoritme, meta podatke, servise te software koji se mogu koristiti kod drugih digitalnih knjižnica. CiteSeer indeksira i PostScript i PDF članke.


Current Contents/All Editions
 
Current Contents (CC) - napopularnija baza podataka u Hrvatskoj .

Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.


DOAJ - sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa sa slobodnim (besplatnim) pristupom. Pretraživanje je moguće po naslovu i predmetu.

DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.


Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

Google Scholar pomaže u identificiranju najrelevantnijih razultata istraživanja.

Mogućnosti Google Scholar-a:

 • Pretraživanje različitih izvora s jednog mjesta
 • Pronalazak radova, sažetaka i citata
 • Lociranje kompletnog rada na webu
 • Učenje o ključnim radovima iz bilo kojeg znanstvenog područja.

Hrvatska znanstvena bibliografija (1996 - )

- uvid u tekuću znanstvenu produkciju tema unutar programa i projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

I n s p e c INSPEC baza namijenjena je fizičarima, inženjerima i informacijskim stručnjacima te predstavlja online ekvivalent tiskanih prethodnika kao što su: Physic Abstracts (series A, 1898.-), Electrical and Electronics Abstracts (series B, 1898.-), Computer and Control Abstracts (series C, 1966.-), Information Technology (series D, 1989.-).

INSPEC uključuje oko 3850 časopisa te više od 2 200 knjiga, zbornika skupova i izvještaja. Baza podataka sadrži 8 000 000 zapisa, a otprilike 450 000 zapisa dodaje se svake godine.

Pretraživanje baze omogućeno je preko OVID sučelja.


INIS

I A E A
INIS (International Nuclear Information System) - je međunarodni sustav kojim koordinira International Atomic Energy Agency u suradnji sa 113 zemalja članica i 19 međunarodnih organizacija.

INIS baza podataka pokriva literaturu iz područja nuklearne energetike, fizike i tehnologije. INIS uključuje oko 2400 časopisa, tehničke izvještaje, zbornike skupova, knjige, patente i drugu tzv. sivu literaturu*. Baza podataka sadrži 2 500 000 zapisa, kao i zbirku s više od 600 000 cjelovitih tekstova INIS publikacija koje najčešće nisu dostupne uobičajenim komercijalnim kanalima.

Korisnicima je dostupnost INIS baze osiguralo Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Centrom za online baze podataka.

* Siva literatura je popularni izraz za publikacije namijenjene relativno uskom krugu ljudi te stoga nedovoljno standardizirane. U sivu literaturu ubrajaju se razni izvještaji, elaborati, neki zbornici skupova i sl. Kako se malo informacijskih izvora bavi obradom sive literature, podaci o toj literaturi su rijetki, stoga i dragocjeni.


MathSciNet (American Mathematical Society) - bibliografska baza koja pokriva područje svjetske matematičke literature od 1940. godine do danas.

Sastoji se od : Mathematical Reviews Database, Mathematical Reviews, Current Mathematical Publications

OAIster - znanstvena tražilica koja pretražuje slobodno dostupnu literaturu


Open J-Gate - portal za pristup svijetskim časopisima iz domene otvorenog pristupa. Open J-Gate je doprinos Informatics India Ltd. promociji OAI. Open J-Gate pruža pristup milijunima članaka iz online časopisa. Open J-Gate je također i baza časopisa, indeksirana sa više od 3000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa otvorenog pristupa, sa linkovima na cjelovite tekstove na izdavačkim site-ovima.

Ovid - izvor elektroničkih informacija iz područja medicine, znanosti i akademskih istraživanja. Ovid nudi pristup ekskluzivnim sadržajima iz gotovo 1200 časopisa, te preko 160 knjiga i 300 baza podataka.

Među bazama podataka dostupnim za pretraživanje putem Ovida nalaze se: - AGRICOLA - Current Contents / All Editions - EBM Reviews - ERIC - Food Science and Technology Abstracts - Inspec - Ovid MEDLINE - PsycINFO i mnoge druge.

Napomena: broj istovremenih korisnika - 5


Scirus - pretraživač znanstvenih informacija

Scirusom se pretražuju slijedeći izvori: MEDLINE citations , ScienceDirect full-text articles, USPTO, e-prints on ArXiv.org,  BioMed Central full-text articles i NASA technical reports .


Scopus

- Elsevierova baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica.

Uključeni naslovi.


SPIRES (Stanford Physics Information REtrieval System) - citatna baza koju proizvodi i održava knjižnica SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) u suradnji sa DESY, FNAL, Kyoto, Durham U, IHEP, KEK, HEP community.

Popis svih baza uključenih u SPIRES: HEP - HEPNames - Institutions - Conferences - Experiments - Jobs - Videos - CODEN - SLAC Library Catalog - SLAC Speak - FreeHEP - SLAC Photographs - SLAC Seminars


Web of Science (WoS) - citatne baze podataka koje proizvodi Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia, USA)uključuju:
 • Science Citation Index Expanded (1955-danas)
 • Social Sciences Citation Index (1955-danas)
 • Arts & Humanities Citation Index (1975-danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-danas)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-danas)
 • Book Citation Index– Science (2005-danas)
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-danas)
 • Emerging Sources Citation Index (2015-danas)

kao i Journal Citation Report - impakt faktori za 2015. godinu.

Pristup je reguliran preko IP adresa.


 

 
 


Info

Za studente

Za knjižničare

Korisni linkovi

 
O knjižnici

Povijest

Usluge

Pravilnik

Djelatnici

Godišnja izvješća

Statistika

 
Aktivnosti

Izložbe

Seminari


Ostalo

Pitajte knjižničara

Skriptarnica

Webmasters


Online prijevod
www.bosiljak.hr

Upišite pojam
Engleski --> Hrvatski
Hrvatski --> Engleski


Središnja knjižnica za fiziku.
URL: http://www.knjiznica.phy.pmf.unizg.hr/